اطلاعات تماس

 سامانه رزرو و زمانبندی منابع
        شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد

  شماره‌های تماس:
       038-32324401 (داخلی 2165)

  ایمیل:
       info@services.sku.ac.ir