عنوان: ساختار اداره
کد: 21
متن

نام سمت شماره تماس  ایمیل آدرس تارنما تصویر

 

 

 

 

دکتر احمد کیوانی

 

 

 

 

رئیس اداره

 

 

 

 

32324401

 

 

 

 

Keyvani@sku.ac.ir

 

 

 

 

مشاهده صفحه

- کارشناس اداره - - -  

       تاریخ به روز رسانی: 25 مرداد 1399