عنوان: راهنمای استفاده از سامانه
کد: 10
متن

برای استفاده از سامانه راهنماهای زیر را مطالعه نمایید

ردیف عنوان فایل راهنما

۱

 راهنمای ثبت نام و ورود به سامانه

دریافت فایل راهنما

2 راهنمای رزرو اماکن تفریحی اقامتی

دریافت فایل راهنما

3

راهنمای درخواست شیر تولیدی واحد دامپروری دانشگاه

دریافت فایل راهنما
4 قوانین و مقررات استفاده از مهمانسراهای دانشگاه دریافت فایل راهنما
5 راهنمای دریافت معرفینامه ها ( بانکی و..) دریافت فایل راهنما
6 توضیحاتی در خصوص سامانه (پرسشهای متداول) ورود به صفحه
7 راهنمای ثبت بیمه تکمیل درمان دریافت فایل راهنما

     

*کاربران محترم توجه داشته باشند که تایید نهایی رزرو منوط به پرداخت هزینه ها می باشد. کلیه درخواستهایی که هزینه آن پرداخت نشده است به صورت خودکار لغو می گردد.