عنوان: ساختار اداره
کد: 8
متن

نام سمت شماره تماس  ایمیل آدرس تارنما تصویر
دکتر مهدی قبادی نیا رییس اداره 32321644 mahdi.ghobadi@sku.ac.ir مشاهده صفحه
باران نجفی کارشناس اداره 32321644 refahi@sku.ac.ir -  
مجید جوادیان مسئول مهمانسراهای دانشگاه        
محمدرضا مهدور مسئول مهمانسراهای انزلی        

       تاریخ به روز رسانی: 3 دی 1398