عنوان: معرفی اداره
کد: 20

متن

معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد

در راستای افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات پژوهشی و ارتقای توان پژوهشی اساتید و محققین در سطح ملی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد از اردیبهشت 1394 افتتاح و راه اندازی شد. از اهداف مهم ایجاد چنین واحدی می توان به ارائه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی به اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهرکرد و سایر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و اجرایی کشور و متمرکز نمودن و ساماندهی تجهیزات گران قیمت و خرید امکانات پیشرفته مورد نیاز رشته های مختلف اشاره نمود. همچنین استانداردسازی آزمون ها، تجهیزات موجود و کالیبراسیون دستگاه ها با به کارگیری اساتید و کارشناسان توانمند در آزمایشگاه ها جهت اطمینان از حصول نتایج صحیح و دقیق در کمترین زمان ممکن، از اهداف دیگر ایجاد این آزمایشگاه می باشد. شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهرکرد متشکل از ریاست دانشگاه، معاون پژوهشی، معاون آموزشی، معاون اداری و مالی و رئیس آزمایشگاه مرکزی است.