عنوان: ساختار اداره
کد: 21

متن

نام سمت شماره تماس  ایمیل آدرس تارنما تصویر

 

 

 

 

دکتر غفار رئیسی

 

 

 

 

رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

 

 

 

32324401

 

 

 

 

g.raeisi@sku.ac.ir

 

 

 

 

مشاهده صفحه

- کارشناس آزمایشگاه - - -  

       تاریخ به روز رسانی: 01 شهریور 1400