عنوان: ساختار اداره
کد: 21
متن

نام سمت شماره تماس  ایمیل آدرس تارنما تصویر

 

 

 

 

دکتر احمد کیوانی

 

 

 

 

رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

 

 

 

32324401

 

 

 

 

Keyvani@sku.ac.ir

 

 

 

 

مشاهده صفحه

- کارشناس آزمایشگاه - - -  

       تاریخ به روز رسانی: 01 شهریور 1400