عنوان: تفاهم با بانک مهر ایران
کد: 34
تاریخ: 1400/6/25
متن خبر

به اطلاع می رساند مطابق تفاهم انجام شده با بانک مهر ایران؛ همکاران محترم می توانند از تسهیلات کالا کارت (تسهیلات قرض الحسنه در قالب خرید کالا) این بانک استفاده نمایند. با این کارتها می توان از فروشگاههای طرف قرارداد با بانک مهر ایران خرید انجام داد و ملبغ خرید طی ۶ یا ۱۲ قسط توسط متقاضی پرداخت می شود. 

انواع کالا کارت :

۱- کالا کارت شش ماهه: تعداد اقساط این نوع کارت ۶ ماه و کارمزد آن ۲ درصد می باشد( از فروشگاه های مهم و سراسری فروشگاه جانبو می باشد).

۲- کالا کارت یکساله :تعداد اقساط این نوع کارت ۱۲ ماه و کارمزد آن ۴ درصد می باشد( از فروشگاه های مهم و سراسری فروشگاه اسنوا می باشد).

 

از یکماه پس از صدور کالا کارت، اقساط وام کالا کارت آغاز می شود. بنابراین توصیه می شود متقاضی ابتدا نسبت به تفاهم با فروشنده برای استفاده از کالا کارت نماید و سپس تقاضای کالا را ارسال نماید.

با توجه به تفاهم نامه بین دانشگاه و بانک برای استفاده از تسهیلات کالا کارت نیاز به ارایه ضامن نمی باشد و در صورت عدم پرداخت اقساط توسط متقاضی، کل بدهی از حقوق کسر و به حساب بانک واریز می شود.