عنوان: در خصوص بیمه تکمیل درمان 1400
کد: 36
تاریخ: 1400/6/25
متن خبر

به اطلاع می رساند قرار داد بیمه تکمیل درمان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است ( اول تیرماه ۱۴۰۰ تا اول تیرماه ۱۴۰۱).

کارشناس بیمه روزهای شنبه و سه شنبه جهت دریافت اسناد هزینه پزشکی در دانشگاه حضور دارد.

ویژگی ها و تعهدات بیمه تکمیل درمان در صفحه " بیمه تکمیل درمان و بیمه خودرو " ذکر شده است.