عنوان: تفاهم با بانک سامان
کد: 38
تاریخ: 1401/1/21
متن خبر

طبق تفاهم انجام شده با بانک سامان شعبه توحید اصفهان به پرسنل دانشگاه شهرکرد وام در قالب تسهیلات کارت اعتباری (کارت خرید) تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، در اقساط حداکثر ۴ ساله و با سود ۱۸ درصد سالیانه پرداخت می شود. متقاضیان می توانند ضمن مطالعه شرایط زیر درخواست خود را از سامانه رفاهی ارسال نمایند.