عنوان: تفاهم با بانک رسالت
کد: 39
تاریخ: 1401/1/21
متن خبر

حذف ضامن برای متقاضیان وام بانک رسالت

به استحضار می رساند بر اساس تفاهم‌نامه دانشگاه شهرکرد و بانک قرض الحسنه رسالت؛ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۲ درصد براساس امتیاز کسب شده از حساب قرض الحسنه متقاضی تسهیلات بوده و پرسنل دانشگاه شهرکرد جهت اخذ تسهیلات نیاز به معرفی متعهد (ضامن) و یا ارائه سند ضمانتی ندارند. ضمنا ارائه کلیه خدمات به صورت غیر حضوری می‌باشد