عنوان: راهنمای استفاده از سامانه
کد: 10

متن

برای استفاده از سامانه راهنماهای زیر را مطالعه نمایید

ردیف عنوان فایل راهنما

۱

 راهنمای ثبت نام و ورود به سامانه

دریافت فایل راهنما

2 راهنمای رزرو اماکن تفریحی اقامتی (رزرو مهمانسرا)

دریافت فایل راهنما

3

راهنمای درخواست شیر تولیدی واحد دامپروری دانشگاه

دریافت فایل راهنما
4 قوانین و مقررات استفاده از مهمانسراهای دانشگاه دریافت فایل راهنما
5 راهنمای دریافت معرفینامه ها ( بانکی و..) دریافت فایل راهنما
6

توضیحاتی در خصوص سامانه (پرسشهای متداول)

توضیحات تکمیلی در خصوص ثبت نام کارکنان دانشگاه شهرکرد

ورود به صفحه
7 راهنمای ثبت بیمه تکمیل درمان دریافت فایل راهنما
8 راهنمای ایجاد و شارژ کیف پول دریافت فایل راهنما

     

*کاربران محترم توجه داشته باشند که تایید نهایی رزرو منوط به پرداخت هزینه ها می باشد. کلیه درخواستهایی که هزینه آن پرداخت نشده است به صورت خودکار لغو می گردد.

پیش از  ثبت نام صفحه پرسشهای متداول مطالعه شود