عنوان: امکانات اقامتی- رفاهی سایر دانشگاه ها
کد: 11
متن

ردیف نام دانشگاه نام متجمع رفاهی  شماره تماس اداره رفاه فایل توضیحات لینک

۱

فردوسی مشهد

مجتمع آموزشی فرهنگی (بهشهر)

051-38802239

دانلود فایل

لینک رزرو

2 مازندران شهید نواب صفوی 01135303400 دانلود فایل -
3 رازی کرمانشاه مجتمع فاطمیه 08334272063 دانلود فایل  

تاریخ به روز رسانی: 21 بهمن 1398