عنوان: شیوه نامه استفاده از امکانات رفاهی مسکونی اعضای غیرهیأت علمی
کد: 16
متن

(( شیوه نامه واگذاری امکانات رفاهی مسکونی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه شهرکرد))

به منظور قانونمندی و تسهیل بیشتر در روند واگذاری امکانات رفاهی مسکونی دانشگاه شهرکرد این شیوه نامه با پیشنهاد شورای کارکنان دانشگاه شهرکرد تهیه و اصلاح و در تاریخ 23/04/1399 به تصویب شورای رفاهی رسید.

ماده 1 -  اولویت‌بندی واگذاری پس از اعلام کتبی متقاضیان صورت خواهد گرفت. ارائه آخرین حکم کارگزینی در هنگام تقاضا ضروری است.

ماده 2 -  نحوه امتیازبندی به شرح ذیل خواهد بود :

2-1 ) مدرک تحصیلی

جدول 1- امتیاز مدرک تحصیلی

عنوان

کارشناسی ارشد و بالاتر

کارشناسی

کاردانی و پایین‌تر

امتیاز

35

30

25

 

 

 2-2) سابقه خدمت

جدول 2- امتیاز سابقه خدمت

سابقه

    1-10 سال

11- 20 سال

امتیاز به ازای هر سال

2

1

 

تبصره: حداکثر امتیاز این بند 30 امتیاز است و ایام تعلیق، آماده به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و مأموریت آموزشی جزء سنوات خدمت محسوب نمی شود.

2-3) وضعیت استخدامی

جدول 3- امتیاز وضعیت استخدامی

نوع استخدام

رسمی

پیمانی و قراردادی

امتیاز:

5

4

 

 2-4) تعداد فرزندان : هر فرزند تحت تکفل 2 امتیاز (حداکثر 6 امتیاز)

2-5) مدت انتظار: هر سال انتظار در نوبت، 2 امتیاز (حداکثر10 امتیاز)

تبصره : متقاضی در زمان درخواست باید اولویت(های) مورد نظر برای سکونت را مشخص نماید. در صورتیکه در زمان تخصیص از پذیرش الویت انتخابی، امتناع نماید به مدت یکسال  باید در صف انتظار قرار گیرد و امتیاز مدت انتظار صفر خواهد شد.

 

2-6) وضعیت اشتغال همسر: چنانچه همسر متقاضی عضو، شاغل در دانشگاه شهرکرد باشد 2 امتیاز به مجموع امتیازات اضافه خواهند شد.

ماده 3- شرایط و مدت واگذاری

3-1) شرط واگذاری امکانات رفاهی مسکونی تأهل یا سرپرست خانوار می‌باشد.

3-2)در شرایط امتیازی یکسان، الویت واگذاری به ترتیب با خانواده جانبازان، فرزند شهید و ایثارگران است.

3-3)الویت اختصاص با افرادی است که فاقد ملک مسکونی می‌باشند(استعلام مراجع ذیصلاح و خوداظهاری فرد)

3-4) لازم است که پس از اعلام درخواست متقاضی جهت استفاده از امکانات رفاهی مسکونی ، متقاضی حداقل یکسال دوره‌ی انتظار را برای ورود به لیست اصلی امتیازبندی سپری نماید.(در صورت عدم وجود متقاضی در لیست اصلی و تخلیه واحدها این بند لازم الاجرا نمی‌باشد.)

3-5)پس از واگذاری، متقاضی مؤظف است ظرف حداکثر 2 ماه با استقرار خانواده در منزل ساکن شود و در صورت عدم احراز متأهلی توسط اداره رفاه ، این اداره به لغو ابلاغ اقدام خواهد کرد.

3-6)حداکثر زمان استفاده از امکانات رفاهی مسکونی برای سرپرست خانوار 5 سال است.

 3-7) تصمیم‌گیری در خصوص تمدید و اجاره بهای مازاد بر 5 سال بر عهده شورای رفاهی است.

 

 

ماده 4- اجاره بها

4-1) اجاره بهای ماهانه استفاده از امکانات رفاهی مسکونی این شیوه‌نامه از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

اجاره بهای امکانات رفاهی مسکونی = ضریب حقوقی سالیانه * 820* ضریب اجاره بهای امکانات رفاهی مسکونی جدول 4

جدول 4 -جدول ضریب اجاره بهای امکانات رفاهی مسکونی

عنوان امکانات رفاهی مسکونی

فرهنگیان

قدس

 طبقه یک و دو

قدس

 طبقه 3 و 4

چالشتر

ضریب اجاره بها

یک

0.88

0.75

0.63

 

اعداد بر اساس ضریب پنجاه هزار ریال گرد می‌شوند.

4-2) ضرایب مورد محاسبه جهت اجاره بها برای سال 5 به بعد حداقل 3 برابر ضرایب جدول 4 می‌باشد.

4-3) با توجه به اینکه پیش از تصویب این شیوه‌نامه بخشی از هزینه‌های تعمیر ساختمان در زمان تحویل توسط متقاضی پرداخت شده است، اداره می‌تواند تا50 درصد تخفیف برای اجاره بهای واحد این دسته از افراد برحسب میزان هزینه انجام شده توسط متقاضی، در نظر بگیرد.

ماده 5 - سایر شرایط

5-1) از زمان تصویب این شیوه‌نامه اداره رفاه موظف است امکانات رفاهی مسکونی را سالم به متقاضی تحویل داده و سالم از متقاضی تحویل بگیرید.

تبصره: بررسی و گزارش شرایط ساختمان بر عهده اداره طرح و برنامه است و تصمیم‌گیری در خصوص نیازمندی به تعمیرات بر اساس گزارش طرح و برنامه و استعلام‌های مربوط انجام خواهد شد.

5-2) کلیه مقررات مالک و مستاجر بر هزینه‌های بنیادی و جاری ساختمان حاکم است.

- هرگونه ابهام و تغییر در مفاد این شیوه نامه صرفاً در اختیار شورای رفاهی دانشگاه خواهد بود./ن

 

 

پیش بینی  واحدهای قابل واگذاری طی سالهای مختلف
سال فرهنگیان معلم طبقه یک و دو معلم طبقه 3 و 4 چالشتر
1399 1 2 0 3
1400 1 1 1 0
1401 4 0 2 0
1402 2 0 0 2

 

حداقل امتیاز مدت انتظار برای تعلق خانه سازمانی 2 امتیاز است.

ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز مدرک امتیاز سابقه خدمت امیتاز انتظار امتیاز وضعیت استخدامی امتیاز تعداد فرزندان امتیاز  الویت درخواست فرهنگیان قدس ط 1 و2 قدس ط 3 و 4 چالشتر
1 کاظم نوروزی 35 23 6 4 2 70 2 1 0 0 0
2 مهدی عبداالهی 35 22 4 4 4 69 2 1 0 0 0
3 خسرو سلطانی 30 22 6 5 4 67 2 1 0 0 0
4 احمد رضا عوض زاده 30 22 6 4 4 66 2 1 0 0 0
5 خلیل علیدوستی 30 22 8 4 2 66 2 1 0 0 0
6 قربانعلی ایمانی 30 24 2 4 2 62 2 1 0 0 0
7 سید ذوالفقار احمدی شیخ شبانی 30 24 0 4 4 62 2 0 0 0 1
8 خیر الله صادقی 30 16 8 5 2 61 2 1 1 0 1
9 مسلم رفیعی نژاد 30 24 0 4 2 60 2 1 1 0 0
10 مسعود طاهری بنی 30 24 0 4 2 60 2 0 0 0 1
11 علی اصغر یوسفی 25 24 6 5 0 60 2 1 1 0 1
12 اله مراد میرزاخانی نافچی 30 24 0 4 2 60 2 1 0 0 0
13 عبدالحسین باقری 25 24 6 4 0 59 2 1 1 0 1
14 علی رضا شاهین 30 12 8 4 4 58 2 1 0 0 0
15 رضا حسین پور 35 10 6 4 2 57 2 1 1 0 1
16 حسن ظاهری 30 16 0 4 6 56 2 1 0 0 0
17 یوسف علیمردانی بیرگانی 35 10 0 4 0 49 2 1 1 0 0
18 سید سعادت موسوی 30 10 2 4 2 48 2 1 1 0 0
19 ابراهیم هاشم زاده چالشتری 25 16 0 4 2 47 2 1 1 1 1
20 سید جلال موسویان فرد 30 10 0 4 2 46 2 1 0 0 0
21 سید علیرضا سیف زاده  31 6 0 4 0 41 2 1 0 0 0