عنوان: شیوه نامه استفاده از امکانات رفاهی مسکونی اعضای غیرهیأت علمی
کد: 16

متن

(( شیوه نامه واگذاری منازل سازمانی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه شهرکرد))

به منظور قانونمندی و تسهیل بیشتر در روند واگذاری منازل سازمانی دانشگاه شهرکرد این شیوه نامه با پیشنهاد شورای کارکنان دانشگاه شهرکرد تهیه و در تاریخ 23 تیر 1399 به تصویب شورای رفاهی رسید و در تاریخ 25 بهمن 1400 در شورای رفاهی مورد بازنگری قرار گرفت.

ماده 1 -  اولویت‌بندی واگذاری پس از اعلام کتبی متقاضیان صورت خواهد گرفت. ارایه آخرین حکم کارگزینی در هنگام تقاضا ضروری است.

ماده 2 -  نحوه امتیازبندی به شرح ذیل خواهد بود :

1-2 ) مدرک تحصیلی

جدول 1- امتیاز مدرک تحصیلی

عنوان

کارشناسی ارشد و بالاتر

کارشناسی

کاردانی و پایین‌تر

امتیاز

35

30

25

 

 

 2-2) سابقه خدمت

جدول 2- امتیاز سابقه خدمت

سابقه

  1. 10 سال

11- 20 سال

امتیاز به ازای هر سال

2

1

 

تبصره: حداکثر امتیاز این بند 30 امتیاز است و ایام تعلیق، آماده به خدمت، انفصال موقت، مرخصی بدون حقوق و مأموریت آموزشی جزء سنوات خدمت محسوب نمی شود.

3-2) وضعیت استخدامی

جدول 3- امتیاز وضعیت استخدامی

نوع استخدام

رسمی

پیمانی و قراردادی

امتیاز:

5

4

 

 

4-2) تعداد فرزندان : هر فرزند تحت تکفل 2 امتیاز

5-2) مدت انتظار: هر سال انتظار در نوبت، 2 امتیاز (حداکثر10 امتیاز)

تبصره : متقاضی موظف است در زمان درخواست الویت مکانی خانه سازمانی خود را مشخص نماید. در صورتی‌که در زمان اختصاص واحد، از پذیرش واحد مسکونی امتناع نمود امتیاز این بند صفر می‌گردد.

6-2) وضعیت اشتغال همسر: چنانچه همسر متقاضی، از کارکنان دانشگاه شهرکرد باشد 10 امتیاز به مجموع امتیازها اضافه خواهند شد.

ماده 3- شرایط و مدت واگذاری

1-3) شرط واگذاری خانه های سازمانی تأهل می‌باشد.

2-3) در شرایط امتیازی یکسان، الویت واگذاری به ترتیب با خانواده جانبازان، فرزند شهید و ایثارگران است.

3-3) الویت اختصاص با افرادی است که فاقد ملک مسکونی می‌باشند(استعلام مراجع ذیصلاح و خوداظهاری فرد)

4-3) لازم است که پس از اعلام درخواست متقاضی جهت استفاده از خانه‌های سازمانی، متقاضی حداقل یکسال دوره‌ی انتظار را برای ورود به لیست اصلی امتیازبندی سپری نماید (در صورت عدم وجود متقاضی در لیست اصلی و تخلیه واحدها این بند لازم الاجرا نمی‌باشد.)

5-3)پس از واگذاری، متقاضی مؤظف است ظرف حداکثر دو ماه با استقرار خانواده در منزل ساکن شود و در صورت عدم احراز متأهلی توسط اداره رفاه، این اداره به لغو ابلاغ اقدام خواهد کرد.

6-3) حداکثر مدت زمان مجاز استفاده از خانه سازمانی برای متقاضیان 5 سال است 

تبصره 1: چنانچه همسر متقاضی، از کارکنان دانشگاه شهرکرد باشد مدت استفاده به 7 سال افزایش یافته ( 5 سال به نام متقاضی و تمدید دو سال به نام همسر) و همسر ایشان نمی‌تواند متقاضی خانه سازمانی باشد.

تبصره 2: استعلام‌های لازم در خصوص استفاده همسر متقاضی از خانه سازمانی، توسط اداره رفاه انجام خواهد شد و در صورت تایید استفاده همسر متقاضی از خانه سازمانی، حداکثر مدت استفاده متقاضی از خانه سازمانی 2 سال خواهد بود.

 7-3) تصمیم‌گیری در خصوص تمدید و اجاره بهای مازاد بر 5 سال بر عهده شورای رفاهی است.

 

 

ماده 4- اجاره بها

1-4) اجاره بهای ماهانه استفاده از منازل سازمانی این شیوه‌نامه از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

اجاره بهای ماهانه منازل سازمانی = ضریب حقوقی سالیانه * 900* ضریب اجاره بهای منازل سازمانی جدول 4

جدول 4 -جدول ضریب اجاره بهای منازل سازمانی

عنوان منازل سازمانی

فرهنگیان

قدس

 طبقه یک و دو

قدس

 طبقه 3 و 4

چالشتر

ضریب اجاره بها

یک

0.88

0.75

0.65

 

اعداد بر اساس ضریب پنجاه هزار ریال گرد می‌شوند.

2-4) ضرایب مورد محاسبه جهت اجاره بها برای سال 5 به بعد حداقل 4 برابر ضرایب جدول 4 می‌باشد.

3-4) با توجه به اینکه پیش از تصویب این شیوه‌نامه بخشی از هزینه‌های تعمیر ساختمان در زمان تحویل توسط متقاضی پرداخت شده است، اداره می‌تواند تا50 درصد تخفیف برای اجاره بهای واحد این دسته از افراد برحسب میزان هزینه انجام شده توسط متقاضی، در نظر بگیرد.

ماده 5 - سایر شرایط

1-5) از زمان تصویب این شیوه‌نامه اداره رفاه موظف است خانه سازمانی را سالم به متقاضی تحویل داده و سالم از متقاضی تحویل بگیرید.

تبصره: بررسی و گزارش شرایط ساختمان بر عهده اداره طرح و برنامه است و تصمیم‌گیری در خصوص نیازمندی به تعمیرات، بر اساس گزارش طرح و برنامه و استعلام‌های مربوط انجام خواهد شد.

2-5) کلیه مقررات مالک و مستاجر بر هزینه‌های بنیادی و جاری ساختمان حاکم است.

این شیوه نامه در 5 ماده، 5 تبصره و 18بند در تاریخ 25 بهمن 1400 در شورای رفاهی اصلاح گردید و هر گونه تغییر در مفاد این شیوه‌نامه صرفاً در اختیار شورای رفاهی دانشگاه خواهد بود.

 

پیش بینی  واحدهای قابل واگذاری طی سالهای مختلف
سال فرهنگیان معلم طبقه یک و دو معلم طبقه 3 و 4 چالشتر
1401 4 1 1 0
1402 2 0 0 2

 

حداقل امتیاز مدت انتظار برای تعلق خانه سازمانی 2 امتیاز است.

ردیف نام و نام خانوادگی امتیاز مدرک تحصیلی امتیاز سابقه خدمت امیتاز مدت انتظار امتیاز وضعیت استخدامی امتیاز تعداد فرزندان امتیاز  کل الویت اختصاص فرهنگیان قدس ط 1 و2 قدس ط 3 و 4 چالشتر
1 زهرا هاشمی 35 30 0 5 0 70 2 1 0 0 0
2 مصطفی روشن 30 30 0 5 4 69 2 0 0 0 1
3 فرهاد بنی مهدی 35 24 0 5 4 68 2 1 0 0 0
4 کاظم نوروزی 35 24 2 4 2 67 2 1 0 0 0
5 بابک حسین زاده  30 30 0 5 2 67 2 1 0 0 0
6 علی رضا شاهین 35 14 10 4 4 67 2 1 0 0 0
7 مسلم رفیعی نژاد 30 26 4 4 2 66 2 1 0 0 0
8 خسرو سلطانی 30 24 2 5 4 65 2 1 0 0 0
9 اله مراد میرزاخانی نافچی 30 26 2 5 2 65 2 1 0 0 0
10 سید ذوالفقار احمدی شیخ شبانی 30 26 0 4 4 64 2 0 0 0 1
11 فاطمه حسن زاده شورشجانی 35 24 0 5 0 64 2 1 0 0 0
12 قربانعلی ایمانی 30 26 4 4 0 64 2 1 0 0 0
13 سید جلال موسویان فرد 35 12 10 4 2 63 2 1 0 0 0
14 حسن ظاهری 30 18 2 4 6 60 2 1 0 0 0
15 شیدا ولی پور 35 16 0 4 0 55 2 1 1 0 0
16 سید سعادت موسوی 35 12 2 4 2 55 2 1 0 0 1
17 یوسف علیمردانی بیرگانی 35 12 2 4 2 55 2 1 0 0 0
18 مرجان نعمتی خوی 35 14 0 5 0 54 2 1 0 0 0
19 طوبی اورک 30 18 0 4 0 52 2 1 0 0 0
20 ابراهیم باقریی 25 18 0 5 4 52 2 0 0 0 0
21 سید علیرضا سیف زاده  35 8 2 4 2 51 2 1 0 0 0
22 زهرا آگشته 30 16 0 4 0 50 2 0 1 0 0
23 ابراهیم هاشم زاده چالشتری 25 18 0 4 0 47 2 1 1 1 1
24 آمنه صدیقی هفشجانی 30 12 0 4 0 46 2 1 1 0 0
25 ارزو رییسی 35 0 0 4 0 39 2 1 0 0 0
26 سید عباس احمدی شیخ شبانی  30 0 0 5 0 35 2 1 0 0 0
27 سید مسیح حسینی 25 0 0 5 4 34 2 1 0 0 1
28 مظاهر رفیعی وردنجانی 25 0 0 5 2 32 2 1 1 1 1
29 ایوب بلالی دهکردی 25 0 0 5 2 32 2 1 0 0 1