عنوان: شیوه نامه استفاده از مهمانسراهای دانشگاه شهرکرد
کد: 17
متن

شیوه‌نامه استفاده از مهمانسراها و یلاهای دانشگاه شهرکرد

 

برای استفاده مناسب و بهره‌وری بهتر از مجموعه‌های مهمانسراها و ویلاهای دانشگاه شهرکرد شیوه‌نامه‌ی استفاده‌ی و بهره‌برداری از آن در تاریخ 22 دی 1398 به تصویب شورای رفاهی رسید.

 

ماده 1 - تعاریف

1-1. مسئولیت مجموعه‌های ویلایی و مهمانسراها با اداره امور رفاهی دانشگاه و تحت نظر معاون اداری و مالی دانشگاه انجام می‌پذیرد.

1-2. مجموعه‌های ویلاها در دو بخش داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه تقسیم‌بندی می‌شوند. بخش بیرون دانشگاه شامل مهمانسراهای انزلی و تهران و مجموعه داخل دانشگاه شامل مهمانسراهای مدیریتی، شقایق و مجموعه ویلاهای یاس ‌می باشد.

1-3. از این پس اداره رفاه کارکنان به اختصار اداره و معاونت اداری و مالی به اختصار معاونت نامیده می‌شود.

 

ماده 2 - شرایط استفاده

کلیه استفاده کنندگان از ویلا ملزم به رعایت شرایط ذیل هستند

 1. رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی و همچنین نظم و مقررات مجتمع.
 2. دقت و توجه در نگهداری از وسایل و در جبران خسارت در صورت بروز هر گونه اشکال با توجه به نظر مسئول واحد
 3. رعایت دقیق ساعت ورود و خروج مندرج در معرفی نامه
 4. رعایت نظافت و بهداشت کامل مهمانسرا یا ویلا در زمان استفاده و به‌ویژه در موقع تحویل دادن
 5. آوردن حیوانات خانگی به مهمانسرا یا ویلا ممنوع می باشد.
 6. الزام حضور متقاضی در زمان تحویل و استفاده واحد و ارایه کارت شناسایی پرسنلی یا معتبر.
 7. تبصره : در صورت عدم حضور متقاضی، رزرو ملغی می‌گردد و پرداختی نیز قابل بازگشت نمی‌باشد.
 8. تکمیل فرم درخواست اطلاعات به صورت کامل و صحیح

تبصره: در هر مرحله‌ای که تشخیص داده شود که اطلاعات ارایه شده در فرم غلط است اداره مختار است ثبت نام متقاضی را ملغی کند.

 1. پذیرش متقاضی جهت استفاده از ویلاها به‌صورت مجردی امکان پذیر نمی باشد.
 2. ورود ساعت 16 و زمان تخلیه ساعت 13 می‌باشد(پذیرش و تحویل واحد بین ساعت 8 تا 21 امکان‌پذیر است)

 

ماده 3- استفاده کنندگان

افراد ذیل با مطابق با الویت ذکر شده در این ماده بر اساس مفاد این آیین‌نامه می‌توانند از مجموعه‌های فوق استفاده نمایند. ترتیب ذکر افراد مبنای الویت‌بندی استفاده است.

 1. اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه شهرکرد
 2. بازنشستگان دانشگاه شهرکرد
 3. کلیه پرسنل دانشگاه‌ها، سازمانها و شرکت‌های دارای تفاهم‌نامه رفاهی با دانشگاه شهرکرد مطابق با مفاد تفاهم نامه
 4. دانشجویان و خانواده آن‌ها (فقط مهمانسرای یاس)
 5. خانواده درجه یک پرسنل دانشگاه شهرکرد
 6. کلیه کارکنان زیر مجموعه‌های وزارت عتف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 7. سازمان‌ها، شرکت‌ها و مجموعه‌های دارای قرارداد اختصاصی استفاده از امکانات دانشگاه

تبصره 1 : معاونت می‌تواند ضمن عقد توافق نامه با سایر دانشگاه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی امکان استفاده از مجموعه را برای آنها فراهم نماید و تا ما به ازای آن امکان استفاده از مجموعه‌های مسکونی متعلق به دستگاه‌های طرف قرارداد برای دانشگاه فراهم گردد.

تبصره 2: در صورت وجود ظرفیت پرسنل شرکت‌های طرف قرارداد با دانشگاه نیز می‌توانند از امکانات دانشگاه مطابق مقررات این شیوه‌نامه استفاده نمایند..

 

ماده 4- زمان‌بندی استفاده

 1. استفاده از مجموعه‌های مذکور به دو بخش ایام پیک و ایام غیرپیک دسته‌بندی می‌شود:
 • ایام پیک: شامل دو بازه ایام نوروز (به مدت بیست روز بین 20 اسفند تا 20 فروردین با توجه به شرایط سال انتخاب شود) و ایام تابستان از اول تیر تا 31 شهریور می‌باشد.
 • ایام غیر پیک: شامل دو بازه 20 فروردین تا 31 خرداد و 1 مهر تا 20 اسفند می‌باشد.

 

 1. حداکثر مدت قابل استفاده در هر مرتبه تقاضا چهار شبانه‌روز می‌باشد و تعداد دفعات مجاز استفاده هر متقاضی با نرخ تخفیفی مطابق جدول (1) می‌باشد. درخواست‌های مازاد در صورت وجود ظرفیت خالی با پرداخت نرخ آزاد، امکان استفاده وجود دارد.

جدول (1) : تعداد دفعات مجاز قابل استفاده در سال

ردیف

عنوان

داخل دانشگاه

انزلی

ایام  پیک

غیر پیک

ایام  پیک

غیر پیک

1

پرسنل دانشگاه شهرکرد

1

1

1

2

2

بازنشستگان دانشگاه شهرکرد

1

1

1

2

3

شرکتهای دارای تفاهم نامه رفاهی یا قرارداد

بر اساس تفاهم‌نامه یا قرارداد

4

دانشجویان و خانواده آنها

1

1

0

0

5

خانواده درجه یک پرسنل دانشگاه شهرکرد

1

1

0

1

6

پرسنل شرکتی دانشگاه در صورت عقد قرارداد

0

1

0

1

7

کارکنان زیر مجموعه وزارت عتف و بهداشت

1

1

1

1

 
 1. ایام اوج تقاضا حداقل پنجاه درصد از واحدهای قابل استفاده در اختیار اعضای هیأت علمی و مابقی در اختیار اعضای غیرهیأت علمی قرار گیرد ( تخصیص تعداد واحدها بر اساس نسبت تعداد اعضا انجام می‌شود.)

 

 

 

 

 

ماده 5- هزینه‌های استفاده از مهمانسرا یا ویلا

 1. هزینه استفاده از مهمانسراهای دانشگاه بر اساس نرخ اتاق دو تخت مهمانسرای جهانگردی شهرکرد تعیین می‌گردد. هر سال اداره رفاهی با استعلام نرخ مهمانسرای دو تخت جهانگردی، مطابق با رابطه (1) و (2) نرخ اتاق به ازای هر شب اسکان برای هر بخش را تعیین می‌نماید.
 1. ضریب جدول (2)×نرخ اتاق دو تخت مهمانسرای جهانگردی=نرخ هر شب در ایام غیرپیک
 2. 1.25× نرخ  هر شب در ایام غیرپیک =نرخ هر شب در ایام پیک

 

جدول (2): ضریب تعیین نرخ مهمان‌سرا و ویلای دانشگاه

ردیف

عنوان

شقایق

انزلی

یاس

1

نرخ آزاد

0.9

1

0.7

2

پرسنل دانشگاه شهرکرد

0.15

0.18

0.12

3

بازنشستگان دانشگاه شهرکرد

0.15

0.18

0.12

4

شرکتهای دارای تفاهم نامه رفاهی

مطابق با تفاهم نامه

5

دانشجویان و خانواده آنها

-

-

0.17

6

خانواده درجه یک پرسنل دانشگاه شهرکرد

0.45

0.55

0.35

7

پرسنل شرکتی دانشگاه شهرکرد

0.25

0.25

0.20

8

کارکنان زیر مجموعه وزارت عتف و بهداشت

0.65

0.7

0.5

 

تبصره: نهایی شدن رزرو منوط به پرداخت هزینه طی دو روز کاری است.

 1. در قراردادهای دانشگاه با سایر شرکت‌ها، ادارت و سازمان‌ها جهت اختصاص امکانات، نرخ آزاد باید لحاظ شود.
 2. ضریب اعمال شده در تفاهم‌نامه‌ها نباید از 0.2 کمتر باشد.
 3. تعدیل نرخ‌ها تا 3± درصد نرخ آزاد برای رند کردن مبالغ، بلامانع است.
 4. مدیر اداره می‌تواند در ایام غیرپیک، در صورت عدم وجود متقاضی در موارد خاص تا30% نرخ نهایی برای ردیف‌های 5 تا 8، برای استفاده از مهمانسرا یا ویلا تخفیف دهد، مشروط بر آنکه تعداد روزهای شامل تخفیف از 30روز در سال به ازای هر واحد تجاوز نکند.
 5. انصراف از درخواست پس از رزرو نهایی با شرایط زیر امکان‌پذیر است:
  • تا 4 روز پیش از زمان استفاده بدون کسر هزینه
  • از روز 4 تا یک روز پیش از زمان استفاده با کسر 20 درصد هزینه پرداختی
  • از یک روز پیش از زمان استفاده به بعد با کسر 40 درصد هزینه پرداختی

(برای کارکنان دانشگاه شهرکرد هزینه بازگشتی به کیف پول بر می‌گردد و برای کارکنان سایر دانشگاه‌ها پس از طی مراحل اداری به حساب ایشان باز‌می‌گردد.)

 

 1. افراد ذیل می‌توانند یک دوره به‌صورت رایگان از یکی از ویلاها یا مهمانسرهای دانشگاه استفاده نمایند.
  • کارکنان و یا فرزندان پرسنل دانشگاه که به‌تازگی برای اولین بار ازدواج می‌نمایند تا مدت یک سال پس از تاریخ عقد
  • پرسنل دانشگاه که به افتخار بازنشستگی نایل شده اند تا یکسال پس از حکم بازنشستگی

 

ماده 6- مهمانسرای اداری

 1. یک مهمان‌سرا از واحدهای شقایق بابت امور اداری بخش‌های مختلف دانشگاه اختصاص دارد و بخش‌های اداری موظف هستند به منظور برنامه‌ریزی امور خود دو هفته کاری پیش از زمان استفاده، رزرو را انجام دهند. رزرو مهمانسرای اداری برای موارد زیر مجاز است:

الف) داوران مدعو جهت جلسه‌های دفاع، امتحان جامع، کمیته منتخب، هیات ممیزه، شورای مجلات

ب) مدرسین مدعو کارگاه‌های دارای مجوز از شورای معاونت دانشگاه یا شورای دانشکده مرتبط، مشروط به عدم دریافت هزینه کارگاه از شرکت‌کنندگان

ج) شوراها و برنامه‌های خاص که دارای مجوز از یکی از معاونت‌های دانشگاه باشد مشروط به عدم دریافت هزینه از شرکت‌کنندگان

 

تبصره 1: تعداد روز قابل رزرو مطابق با تعداد روز برگزاری برنامه‌های فوق است، تقاضای مازاد تعداد روز یا تقاضای استفاده به صورت خانوادگی مشمول پرداخت هزینه است.

تبصره 2: تقاضای مازاد بر واحد اداری مشمول پرداخت هزینه است.

 1. مهمانسرای اصلی دانشگاه با نظر ریاست و یا معاون اداری و مالی دانشگاه قابل واگذاری است. در صورت واگذاری به صورت آزاد یا در قالب قرارداد همکاری هزینه این مهمانسرا با ضریب یک محاسبه شود(معادل نرخ آزاد مهمانسرای بندر انزلی)
 2. مدیریت مهمانسرای تهران در اختیار مدیریت امور اداری می‌باشد.

 

ماده 7- مهمان‌سرای استادان

  در صورت تقاضای دانشکده یا حداقل شش نفر از همکاران دانشگاهی یک واحد از مجموعه شقایق می‌تواند با شرایط زیر در اختیار ایشان قرار گیرد.

 

 1. اختصاص واحد با مدیریت اداره رفاه
 • حداقل متقاضی برای واحدهای یک خوابه 6 و برای واحدهای دوخوابه 8 نفر باشد.
 • هزینه استفاده از مهمانسرا به ازای هر شب برای هر مهمانسرای یک‌خوابه با ضریب 0.12 و دو خوابه با ضریب 0.15 نرخ آزاد محاسبه می‌شود.
 • مقررات جاری بر مهمانسراهای دانشگاه باید توسط متقاضیان رعایت شود.

 

 1. اختصاص واحد با مدیریت دانشکده یا نماینده متقاضیان به صورت سالانه
 • حداقل متقاضی برای واحدهای یک خوابه 6 و برای واحدهای دوخوابه 8 نفر باشد.
 • در صورت اختصاص به‌صورت سالانه، مقررات حاکم تابع شرایط شیوه‌نامه منزل مسکونی هیات علمی می‌باشد(کلیه هزینه‌های تجهیز، جاری و اجاره‌بها بر عهده متقاضی یا متقاضیان است)
 • اختصاص واحد با شرایط این بند منوط به وجود ظرفیت خالی مهمانسرا است.
 • در صورت تقاضای مهمانسرای استادان توسط دانشکده، استفاده از مهمانسرای اداری مشمول پرداخت هزینه است.