عنوان: بیمه تکمیل درمان و بیمه خودرو 1401
کد: 19

متن

تعهدات و پوشش قرارداد بیمه تکمیلی درمان دانشگاه شهرکرد با بیمه آتیه سازان حافظ در سال 1402-1401

* منظور از سقف خانواده ، استفاده سایر اعضای خانواده از سقف یک دیگر است.

مدت زمان بیمه یکسال از تاریخ اول تیر 1401 تا 31 خرداد 1402

زمان و مکان تحویل اسناد بیمه تکمیلی درمان

زمان تحویل اسناد درمانی به شرکت آتیه سازان حافظ:

جهت اطلاع از جزییات پرداخت می توانند از لینک  زیر استفاده نمایند.

استعلام خسارت درمان

 

مراکز طرف قرارداد

 

 

  

بیمه شخص ثالث و بدنه

بیمه شخص ثالث: در 6 قسط به صورت کسر از حقوق با اعمال تخفیف های عدم خسارت تخفیف های عدم خسارت

بیمه بدنه : در 8 قسط به صورت کسر اقساط با اعمال 50 درصد تخفیف گروهی به همراه تخفیفهای عدم خسارت

از تیرماه 1399 صدور بیمه نامه به صورت الکترونیک است و مشخصات بیمه نامه پس از صدور برای متقاضی پیامک می شود.

متقاضیان می توانند با دانلود فایل زیر و بارگذاری فایل در درخواست بیمه ثالث در سامانه رفاهی یا تحویل به کارشناس بیمه، تقاضای صدور بیمه شخص ثالث را داشته باشند.

  فرم پیشنهاد بیمه ثالث

 

نحوه استفاده از تسهیلات شرکت بیمه طرف قرارداد

1- ارسال درخواست از طریق سامانه رفاهی

2- مراجعه به دفتر بیمه پس از پذیرش درخواست توسط کارشناس یا مدیر در سامانه رفاهی

 

آدرس دفتر بیمه :
شماره تماس :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افراد تحت تکفل در بیمه تکمیلی بر اساسی مقررات بیمه درمان اصلی؛ تامین اجتماعی و مصوبات هیات رییسه دانشگاه به شرح زیر است:

  • همسر  دایمی عضو (مرد)
  • شوهر عضو (زن) در صورتی که معاش او توسط عضو (زن) تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون از کار افتاده شناخته شود.
  • فرزندان عضو مرد شاغل یا بانوان شاغل سرپرست خانوار که دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف) در مورد فرزندان، پسر، کمتر از بیست سال تمام داشته باشند و در صورت ادامه تحصیل یا شاغل نبودن حداکثر 25 سال تمام و در مورد فرزندان دختر به شرط نداشتن شغل و همسر.

ب) در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصلاح مانند سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی و ... قادر به کار نباشند.

     - پدر و مادر بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه وپنج سال متجاوز باشد، با ارایه مدارک مثبته ازمراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه تحت تکفل فرزندان می‌باشد و یا این که به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 از کار افتاده باشند و در هر حال از صندوق‌های بازنشستگی یا سازمان‌های دولتی، مستمری دریافت ننمایند.