عنوان: سایر خدمات رفاهی
کد: 29

متن

1- کمک هزینه مهد کودک

مطابق با مصوبه های هیات امنا، ضوابط اجرایی دولت و مصوبات شورای رفاهی به افراد زیر به صورت ماهیانه پرداخت می شود:

1-1- کارکنان زن: برای هر فرزند خردسال زیر 6 سال

2-1- کارکنان مرد: برای هر فرزند زیر 6 سال مشروط بر آنکه همسر ایشان کارمند دولت نباشد.

متقاضیان برای دریافت این کمک هزینه باید درخواست خود را از سامانه رفاهی ارسال نمایند(برای یک قلوها پس از 6 ماهگی تمام و برای دوقلوها پس از 9 ماه تمام درخواست ارسال شود )

 

2- کمک هزینه غذا

به کلیه کارکنان دانشگاه مطابق با مصوبه های هیات امنا، ضوابط اجرایی دولت و مصوبات شورای رفاهی کمک هزینه غذا پرداخت می شود. پس از استخدام به صورت خودکار برای همه کارکنان برقرار می شود.

 

3- کمک هزینه مسکن

به اعضای هیات علمی تازه استخدام، برای 5 سال ابتدای استخدام مطابق با مصوبه های هیات امنا، کمک هزینه مسکن پرداخت می شود. مشروط بر آنکه از خانه سازمانی استفاده نکنند و فاقد منزل مسکونی باشند. متقاضیان مشمول پس از استخدام در صورت داشتن شرایط فوق درخواست خود را از سامانه رفاهی ارسال نمایند.

 

4- بیمه عمر و حوداث

هزینه بیمه عمر و حوادث سالیانه کلیه کارکنان در صندوق بازنشستگی کشوری بر عهده دستگاه است که هر سال توسط دستگاه پرداخت می شود. این فرآیند به صورت خودکار برای همه کارکنان انجام خواهد شد.

 

5- هدایای سالیانه

هر ساله با توجه به مصوبه های هیات امنا و هیات رییسه، هدایای مناسبی به کلیه کارکنان پرداخت می شود. با توجه به مناسبت به حساب رفاهی کارکنان واریز خواهد شد.

برخی موارد مانند هدیه سال تحصیلی، بنابر تقاضا و کارکنانی که فرزند محصل داشته باشند پرداخت خواهد شد.

 

6- کمک هزینه بیمه تکمیل درمان

50 درصد کمک هزینه بیمه تکمیل درمان کارکنان و اعضای تحت تکفل ایشان، توسط دانشگاه پرداخت می شود.

 

7- حق لباس

برای کارکنان مشمول حق لباس بر اساس مصوبات هیات اجرایی جذب، هر سال لباس خریداری شده و در اختیار ایشان قرار می گیرد. کارکنان مشمول به شرح جدول زیر می باشد. اسامی افراد مشمول هر سال از واحد مربوط استعلام می گردد.

 

ردیف

شغل

نوع لباس

1

نگهبان

کت و شلوار فرم هرسال دو دست،کمربند هر سال یک عدد،کفش هر سال دو جفت، پیراهن هر سال 2 عدد، کاپشن (اورکت) هر دو سال یک عدد، دستکش چرم هر دو سال یک جفت.

2

ناظم خوابگاه

مانتو شلوار و مقنعه فرم هر سال دو دست.

3

باغبان

لباس کار متناسب با شغل هر سال دو دست، دستکش کار هر سال دو جفت، کلاه کار پارچه ای لبه دار هر سال دو عدد، نیم چکمه یا کفش حسب مورد هر سال یک  جفت.

4

مراقب دام

لباس کار متناسب با شغل هر سال سه دست، دستکش کار هر سال چهار جفت، کلاه هر سال یک عدد، جوراب پشمی هر سال دو جفت، چکمه یا نیم چکمه هر سال زمستان دو جفت، نیم پوتین هر سال یک جفت. اورکت سربازی هر دو سال یک عدد

5

کارشناس و کاردان آزمایشگاه

روپوش سفید نخی هر سال یک عدد، شلوار هر دو سال یک عدد(دستکش مخصوص یک جفت برای کسانی که با مواد شیمیایی و سوزنده کار می کنند).

6

کارشناس تغذیه

کتابدار

روپوش سفید نخی هر سال یک عدد، شلوار کتان هر دو سال یک عدد

7

انباردار، تلفنچی، مسئول تعمیرات تلفن،  بایگان

هر سال یک عدد بالاپوش کار  و یک عدد شلوار کتان

8

رانندگان ماشین آلات کشاورزی

لباس کار متناسب با شغل هر سال دو دست (لباس دو تکه)، کاپشن هر دو سال یک عدد، دستکش کار چرمی هر سال یک جفت، کلاه هر سال یک عدد، جوراب پشمی هر سال 2 جفت، پوتین یا نیم چکمه هر سال دو جفت.

9

راننده

کت فرم یک دست و شلوار فرم هر سال دو دست، کفش هر سال یک جفت، پیراهن هر سال 2 عدد.

10

بنا و کمک بنا

لباس متناسب با شغل هر سال دو دست (لباس دو تکه)، کفش هر سال یک جفت

11

خدمتگزار و سرایدار

کت و شلوار فرم هر سال یک دست، پیراهن هر سال دو عدد، لباس متناسب با شغل هر سال دو دست، کفش هر سال یک جفت

خانم ها: مانتو شلوار و مقنعه فرم هر سال یک دست، کفش هر سال یک جفت

12

تکنسین دامپزشکی، تکنسین اتاق عمل، تکنسین رادیولوژی، تکنسین امور دارویی، تکنسین بیهوشی

لباس کار متناسب با شغل هر سال دو دست، روپوش کار آزمایشگاهی هر سال چهار دست، چکمه یا نیم چکمه یا کفش مناسب هر سال دو جفت.

13

تکنسین تاسیسات، مسئول تأسیسات، ناظرین پروژه های عمرانی

مقیم: روپوش یا لباس کار متناسب با شغل هر سال دو دست، کلاه ایمنی هر سال دو عدد، کفش ایمنی هر سال یک جفت.

غیرمقیم: شلوار  مناسب(کتان)، کفش یک جفت،

 

14

کارشناس و تکنسین کارگاهها

دست لباس کار مناسب (دو تکه) در هرسال دو دست. یک جفت کفش متناسب با شغل در هر سال، دستکش کار هر سال دو جفت

15

کارشناس تربیت بدنی

گرم کن ورزشی هر سال یک دست، جوراب ورزشی 2 جفت در سال، کفش ورزشی یک جفت در سال، پیراهن ورزشی هر سال یک عدد

 

کلاه ایمنی، کفش ایمنی‌، کاپشن کلاه‌دار، نیم تنه برای زمستان‌، لباس کار دو تکه یا بادگیر دو تکه‌، کلاه آفتابی برای تابستان‌) به تعدادلازم تهیه و جزو اموال اداری محسوب و برای استفاده در هنگام مأموریت در محل کار نگهداری می‌شود.

تبصره 1 - عینک حفاظتی و پیش‌بند چرمی مناسب کار(چرم مصنوعی‌)به تعداد لازم تهیه و برای استفاده کارکنان کارگاههای‌صنعتی و جوشکاری در هنگام کار در اختیار آنها قرار گیرد.این اشیاء جزو لوازم و تجهیزات کارگاه محسوب می‌شوند.درمورد استفاده باطری ساز و جوشکار از عینک حفاظتی و پیش بند چرمی‌(چرم مصنوعی‌)نیز باید به ترتیب مزبور رفتار شود.

کلیه خریداری ها باید از کیفیت مناسب باشد.

کلیه لباسها باید دارای آرم دانشگاه باشد و شلوارها نیز باید دارای پلاک با آرم دانشگاه تهیه شوند.