عنوان: درباره اداره
کد: 7

متن

یکی از موارد تأثیرگذار در شکل‌گیری انگیزه، پتانسیل کارکنان و بهبود عملکرد سازمان، مدیریت امور رفاهی است. اداره رفاه کارکنان با موضوع بررسی نیازهای رفاهی کارکنان تشکیل شده است و برای ایجاد زمینه‌های متناسب برای حمایت مالی و معیشتی اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه شکل گرفته است:

رئوس فعالیتها:

‌- سیاست گذاری و برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای اعضاء دانشگاه

‌- هماهنگی با واحدهای مختلف صنفی مثل تعاونی مسکن، تعاونی مصرف و ... به منظور ارائه خدمات بهتر

‌‌- عقد قرارداد با بانکهای عامل با استفاده از پشتیبانی اعتبارات دانشگاه در خصوص اعطای تسهیلات مختلف قرض‌الحسنه خرید خودرو، خرید کالا، جعاله مسکن و ...

‌- عقد قرارداد با واحدهای مختلف آموزشی، فرهنگی در سطح شهر جهت بهره‌مندی همکاران و خانواده‌های ایشان ازتسهیلات آموزشی و فرهنگی در سطح استان

‌- برپایی اردوهای آموزشی- فرهنگی و سیاحتی- تفریحی برای همکاران و خانواده‌های محترم ایشان

‌- انجام امور مربوط به بیمه درمان کارکنان با عقد قرارداد در خصوص بیمه تکمیلی ، شخص ثالث ، بدنه و ...

‌- پرداخت کمکهای غیر نقدی مختلف در مناسبتهای ملی و مذهبی به استناد آیین نامه

‌- پیگیری در جهت اجرای مفاد رفاهی مربوط به آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی و غیر هیأت علمی

‌- رسیدگی به امور مربوط به مهد کودک و نظارت بر امور آموزشی و اجرایی مهد کودک

‌-انجام امور مربوط به خانه‌های سازمانی از قبیل تحویل و تحول و رسیدگی به تقاضاهای متقاضیان

‌- پیگیری و تعامل با ستاد رفاهی وزارت متبوع در خصوص استفاده همکاران ازتسهیلات وزراتخانه

‌- تعامل باسایر دانشگاهها و مراکز آموزشی وابسته به وزارت علوم در خصوص معرفی همکاران برای استفاده از تسهیلات رفاهی

‌- ارائه خدمات اسکان به همکاران سایر دانشگاهها

‌- انجام امور محوله

 

کمکهای رفاهی در قالب موارد زیر، طی سالهای مختلف به تصویب هیات امنا رسیده و در اختیار کلیه کارکنان قرار گرفته است

1- هدیه سالانه

2-بیمه تکمیلی

3-حق غذا

4- سهم پس انداز آتیه

5- سهم بیمه عمر

6- ویلا ، مهمانسرا و اماکن تفریحی

7- استخر

8- حق مهد کودک

9- حق مسکن

10- کمک هزینه فوت و ازدواج

11- لوازم تحریر و تشویقی دانش آموزی

12- حق لباس

13- منازل سازمانی

14- سایر موارد

بودجه رفاهی در حال حاضر حدود سه درصد بودجه جاری سالانه دانشگاه می باشد.