عنوان: ساختار اداره
کد: 8

متن

نام سمت شماره تماس  ایمیل آدرس تارنما تصویر
دکتر مهدی قبادی نیا رییس اداره 32321644 mahdi.ghobadi@sku.ac.ir

مشاهده صفحه

 

باران نجفی کارشناس اداره 32321644 refahi@sku.ac.ir -
مجید جوادیان مسئول مهمانسراهای دانشگاه      
داوود مولوی مسئول مهمانسرای انزلی      

       تاریخ به روز رسانی: 14 فروردین 1400